Arbeta hos oss

Vill du vara med?

Vill du göra en frivillig insats? Vill du vara en medmänniska, ”en fadder” för någon av våra hemlösa. Kanske du vill hjälpa oss vid våra möten, eller kanske du känner någon som kan hjälpa oss med det praktiska arbetet ombord. Är du intresserad av teknik, media eller Gud kanske har lagt andra gåvor i dig, som kan bli till välsignelse för andra människor och för hela vårt samhälle. Tveka i så fall inte att ta kontakt med oss!