Historia

Betelskeppsmissionen hade sin absoluta begynnelse i New Yorks hamn på 1840-talet, och hade vid sin tillblivelse ett nära samband med de metodistiska och baptistiska väckelserna i England och Amerika vid denna tid. Omvända svenska sjömän som besökt Betelskeppet i New York, förde hem båtmissionen/väckelsen till Göteborg – dit F. O. Nilsson 1860 återvänt från några år i Amerika under sin landsförvisning från Sverige.

I början av 1900-talet kom ”Den Kristliga Betelskeppsmissionen för sjömän” till Göteborg. Sedan dess har verksamheten funnits på båtar och pråmar runt om i Göteborgs hamn.

1986 tog Föreningen Linnéahuset över verksamheten och fortsatte med gratis soppserveringar och hjälpa hemlösa. Den ”gamla” båten hade plats för 8 boende. Den var alldeles för liten för att motsvara behoven. Den var också sliten och hade ”tjänat ut”.

Dagens Betelskeppet är det sjunde skeppet. Det anskaffades på sommaren 2005 och togs officiellt i bruk på Nyårsdagen 2006. Här finns ett 45-tal gästhytter stort kök och ordentliga kyl- och frysrum. Här finns också matsal och samlingssal som ger oss möjligt att samla alla gäster samtidigt.